Hỗ trợ trực tuyến
Cầu dao chống rò RCCB, RCBO

·    Cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò, quá tải

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 61008, 61009

·    Điện áp: 230/400 VAC

·    Số cực: 2P, 4P, 1P+N

·    Dòng rò: 30mA, 100mA, Dòng cắt: 4500A

Hình ảnh Số cực Dòng rò
(mA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Cầu dao chống rò RCCB
(30mA - 100mA, 2P)

2P 30mA 10 HDB6VR210SC
488,800
Đặt mua
2P 30mA 16 HDB6VR216SC
488,800
Đặt mua
2P 30mA 25 HDB6VR225SC
488,800
Đặt mua
2P 30mA 40 HDB6VR240SC
488,800
Đặt mua
2P 30mA 63 HDB6VR263SC
488,800
Đặt mua
2P 30mA 80 HDB6VR280SC
678,800
Đặt mua
2P 30mA 100 HDB6VR2100SC
678,800
Đặt mua
2P 100mA 10 HDB6VR210YC
576,800
Đặt mua
2P 100mA 16 HDB6VR216YC
576,800
Đặt mua
2P 100mA 25 HDB6VR225YC
576,800
Đặt mua
2P 100mA 40 HDB6VR240YC
576,800
Đặt mua
2P 100mA 63 HDB6VR263YC
576,800
Đặt mua
2P 100mA 80 HDB6VR280YC
788,800
Đặt mua
2P 100mA 100 HDB6VR2100YC
788,800
Đặt mua

Cầu dao chống rò RCCB
(100mA, 4P)

4P 100mA 10 HDB6VR410YC
788,800
Đặt mua
4P 100mA 16 HDB6VR416YC
788,800
Đặt mua
4P 100mA 25 HDB6VR425YC
788,800
Đặt mua
4P 100mA 40 HDB6VR440YC
788,800
Đặt mua
4P 100mA 63 HDB6VR463YC
788,800
Đặt mua
4P 100mA 80 HDB6VR480YC
999,800
Đặt mua
4P 100mA 100 HDB6VR4100YC
999,800
Đặt mua

Cầu dao chống rò & quá tải RCBO
(1P+N, 30mA)

1P+N 30mA 6 HDB6pLEC6
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 10 HDB6pLEC10
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 16 HDB6pLEC16
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 20 HDB6pLEC20
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 25 HDB6pLEC25
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 32 HDB6pLEC32
526,800
Đặt mua
1P+N 30mA 40 HDB6pLEC40
526,800
Đặt mua