Hỗ trợ trực tuyến
Cầu dao chống rò RCCB, RCBO

·    Cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò, quá tải

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 61008, 61009

·    Điện áp: 230/400 VAC

·    Số cực: 2P, 4P, 1P+N

·    Dòng rò: 30mA, 100mA, Dòng cắt: 4500A

Hình ảnh Số cực Dòng rò
(mA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

RCCB 2P 100A 30mA

HDB3VR210SC
538,000
Đặt mua
HDB3VR210YC
625,000
Đặt mua
HDB3VR216SC
538,000
Đặt mua
HDB3VR216YC
625,000
Đặt mua
HDB3VR225SC
538,000
Đặt mua
HDB3VR225YC
625,000
Đặt mua
HDB3VR240SC
538,000
Đặt mua
HDB3VR240YC
625,000
Đặt mua
HDB3VR263SC
538,000
Đặt mua
HDB3VR263YC
625,000
Đặt mua
HDB3VR280SC
741,000
Đặt mua
HDB3VR280YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR410YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR416YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR425YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR440YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR463YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR480YC
1,101,000
Đặt mua
HDB3VR2100SC
741,000
Đặt mua
HDB3VR2100YC
858,000
Đặt mua
HDB3VR4100YC
1,101,000
Đặt mua

RCBO 1P + N 10A 30mA

HDB3WPLEC6
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC10
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC16
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC20
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC25
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC32
393,000
Đặt mua
HDB3WPLEC40
393,000
Đặt mua
HDB3WLEN1C50
520,000
Đặt mua
HDB3WLEN1C63
520,000
Đặt mua