Hỗ trợ trực tuyến
Cầu dao tự động MCB, át Cóc

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt mạch Icu 4000A, 6000A, 10000A

·    Điện áp: 230/400 VAC

·    Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P

·    Loại đường cong C, đóng cắt nhanh

·    Kích thước 18mm & 27mm

Hình ảnh Số cực Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

MCB 1P 10A 6kA

HDB3WN1C6
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C10
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C16
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C20
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C25
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C32
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C40
65,000
Đặt mua
HDB3WN1C50
70,000
Đặt mua
HDB3WN1C63
70,000
Đặt mua

MCB 2P 10A 6kA

HDB3WN2C6
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C10
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C16
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C20
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C25
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C32
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C40
139,000
Đặt mua
HDB3WN2C50
152,000
Đặt mua
HDB3WN2C63
152,000
Đặt mua

MCB 3P 10A 6kA

HDB3WN3C6
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C10
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C16
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C20
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C25
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C32
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C40
225,000
Đặt mua
HDB3WN3C50
247,000
Đặt mua
HDB3WN3C63
247,000
Đặt mua

MCB 4P 10A 6kA

HDB3WN4C6
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C10
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C16
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C20
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C25
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C32
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C40
396,000
Đặt mua
HDB3WN4C50
431,000
Đặt mua
HDB3WN4C63
431,000
Đặt mua

MCB 1P 100A 10kA

HDB9H63A1C6
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C10
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C16
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C20
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C25
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C32
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C40
97,000
Đặt mua
HDB9H63A1C50
116,000
Đặt mua
HDB9H63A1C63
116,000
Đặt mua
HDB3W125H1C80
221,000
Đặt mua
HDB3W125H1C100
221,000
Đặt mua
HDB3W125H1C125
221,000
Đặt mua

MCB 2P 10A 10kA

HDB9H63A2C6
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C10
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C16
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C20
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C25
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C32
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C40
207,000
Đặt mua
HDB9H63A2C50
243,000
Đặt mua
HDB9H63A2C63
243,000
Đặt mua
HDB3W125H2C80
397,000
Đặt mua
HDB3W125H2C100
397,000
Đặt mua
HDB3W125H2C125
397,000
Đặt mua

MCB 3P 100A 10kA

HDB9H63A3C6
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C10
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C16
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C20
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C25
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C32
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C40
336,000
Đặt mua
HDB9H63A3C50
433,000
Đặt mua
HDB9H63A3C63
433,000
Đặt mua
HDB3W125H3C80
646,000
Đặt mua
HDB3W125H3C100
646,000
Đặt mua
HDB3W125H3C125
646,000
Đặt mua

MCB 4P 10A 10kA

HDB9H63A4C6
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C10
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C16
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C20
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C25
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C32
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C40
517,000
Đặt mua
HDB9H63A4C50
601,000
Đặt mua
HDB9H63A4C63
601,000
Đặt mua
HDB3W125H4C80
820,000
Đặt mua
HDB3W125H4C100
820,000
Đặt mua
HDB3W125H4C125
820,000
Đặt mua