Hỗ trợ trực tuyến
Cầu dao tự động MCB, át Cóc

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt mạch Icu 4000A, 6000A, 10000A

·    Điện áp: 230/400 VAC

·    Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P

·    Loại đường cong C, đóng cắt nhanh

·    Kích thước 18mm & 27mm

Hình ảnh Số cực Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 4500A & 6000A, 1P)

1P 6 HDB6SN1C6
59,800
Đặt mua
1P 10 HDB6SN1C10
59,800
Đặt mua
1P 16 HDB6SN1C16
59,800
Đặt mua
1P 20 HDB6SN1C20
59,800
Đặt mua
1P 25 HDB6SN1C25
59,800
Đặt mua
1P 32 HDB6SN1C32
59,800
Đặt mua
1P 40 HDB6SN1C40
59,800
Đặt mua
1P 50 HDB6SL1C50
59,800
Đặt mua
1P 63 HDB6SL1C63
59,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 4500A & 6000A, 2P)

2P 6 HDB6SN2C6
126,800
Đặt mua
2P 10 HDB6SN2C10
126,800
Đặt mua
2P 16 HDB6SN2C16
126,800
Đặt mua
2P 20 HDB6SN2C20
126,800
Đặt mua
2P 25 HDB6SN2C25
126,800
Đặt mua
2P 32 HDB6SN2C32
126,800
Đặt mua
2P 40 HDB6SN2C40
126,800
Đặt mua
2P 50 HDB6SL2C50
126,800
Đặt mua
2P 63 HDB6SL2C63
126,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 4500A & 6000A, 3P)

3P 6 HDB6SN3C6
204,800
Đặt mua
3P 10 HDB6SN3C10
204,800
Đặt mua
3P 16 HDB6SN3C16
204,800
Đặt mua
3P 20 HDB6SN3C20
204,800
Đặt mua
3P 25 HDB6SN3C25
204,800
Đặt mua
3P 32 HDB6SN3C32
204,800
Đặt mua
3P 40 HDB6SN3C40
204,800
Đặt mua
3P 50 HDB6SL3C50
204,800
Đặt mua
3P 63 HDB6SL3C63
204,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 4500A & 6000A, 4P)

4P 6 HDB6SN4C6
359,800
Đặt mua
4P 10 HDB6SN4C10
359,800
Đặt mua
4P 16 HDB6SN4C16
359,800
Đặt mua
4P 20 HDB6SN4C20
359,800
Đặt mua
4P 25 HDB6SN4C25
359,800
Đặt mua
4P 32 HDB6SN4C32
359,800
Đặt mua
4P 40 HDB6SN4C40
359,800
Đặt mua
4P 50 HDB6SL4C50
369,800
Đặt mua
4P 63 HDB6SL4C63
369,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 10,000A, 1P)

1P 10kA 6 HDB9H631C6
88,800
Đặt mua
1P 10kA 10 HDB9H631C10
88,800
Đặt mua
1P 10kA 16 HDB9H631C16
88,800
Đặt mua
1P 10kA 20 HDB9H631C20
88,800
Đặt mua
1P 10kA 25 HDB9H631C25
88,800
Đặt mua
1P 10kA 32 HDB9H631C32
88,800
Đặt mua
1P 10kA 40 HDB9H631C40
88,800
Đặt mua
1P 10kA 50 HDB9H631C50
105,800
Đặt mua
1P 10kA 63 HDB9H631C63
105,800
Đặt mua
1P 10kA 80 HDB2H1C80
166,800
Đặt mua
1P 10kA 100 HDB2H1C100
166,800
Đặt mua
1P 10kA 125 HDB2H1C125
196,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 10,000A, 2P)

2P 10kA 6 HDB9H632C6
188,800
Đặt mua
2P 10kA 10 HDB9H632C10
188,800
Đặt mua
2P 10kA 16 HDB9H632C16
188,800
Đặt mua
2P 10kA 20 HDB9H632C20
188,800
Đặt mua
2P 10kA 25 HDB9H632C25
188,800
Đặt mua
2P 10kA 32 HDB9H632C32
188,800
Đặt mua
2P 10kA 40 HDB9H632C40
188,800
Đặt mua
2P 10kA 50 HDB9H632C50
220,800
Đặt mua
2P 10kA 63 HDB9H632C63
220,800
Đặt mua
2P 10kA 80 HDB2H2C80
360,800
Đặt mua
2P 10kA 100 HDB2H2C100
369,800
Đặt mua
2P 10kA 125 HDB2H2C125
396,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 10,000A, 3P)

3P 10kA 6 HDB9H633C6
305,800
Đặt mua
3P 10kA 10 HDB9H633C10
305,800
Đặt mua
3P 10kA 16 HDB9H633C16
305,800
Đặt mua
3P 10kA 20 HDB9H633C20
305,800
Đặt mua
3P 10kA 25 HDB9H633C25
305,800
Đặt mua
3P 10kA 32 HDB9H633C32
305,800
Đặt mua
3P 10kA 40 HDB9H633C40
305,800
Đặt mua
3P 10kA 50 HDB9H633C50
391,800
Đặt mua
3P 10kA 63 HDB9H633C63
391,800
Đặt mua
3P 10kA 80 HDB2H3C80
584,800
Đặt mua
3P 10kA 100 HDB2H3C100
584,800
Đặt mua
3P 10kA 125 HDB2H3C125
636,800
Đặt mua

Cầu dao tự động MCB
(Icu = 10,000A, 4P)

4P 10kA 6 HDB9H634C6
469,800
Đặt mua
4P 10kA 10 HDB9H634C10
469,800
Đặt mua
4P 10kA 16 HDB9H634C16
469,800
Đặt mua
4P 10kA 20 HDB9H634C20
469,800
Đặt mua
4P 10kA 25 HDB9H634C25
469,800
Đặt mua
4P 10kA 32 HDB9H634C32
469,800
Đặt mua
4P 10kA 40 HDB9H634C40
469,800
Đặt mua
4P 10kA 50 HDB9H634C50
545,800
Đặt mua
4P 10kA 63 HDB9H634C63
545,800
Đặt mua
4P 10kA 80 HDB2H4C80
744,800
Đặt mua
4P 10kA 100 HDB2H4C100
744,800
Đặt mua
4P 10kA 125 HDB2H4C125
843,800
Đặt mua

Cầu dao Cóc
(2P, điện áp 110/230 VAC, Icu 110VAC/2500A, 230VAC/2000A)

2P 6 HDRN32C6WG
56,800
Đặt mua
2P 10 HDRN32C10WG
56,800
Đặt mua
2P 16 HDRN32C16WG
56,800
Đặt mua
2P 20 HDRN32C20WG
56,800
Đặt mua
2P 25 HDRN32C25WG
56,800
Đặt mua
2P 32 HDRN32C32WG
56,800
Đặt mua