Hỗ trợ trực tuyến
Dòng cắt cao MCCB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt dòng AC400V: 50kA, 70kA, 85kA

·    Số cực: 2P, 3P, 4P

·    Loại cố định từ: 10A => 1250A

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Dòng cắt cao MCCB
(50kA, 3P)

3P 50kA 10 HDM163M103
996,800
Đặt mua
3P 50kA 16 HDM163M163
996,800
Đặt mua
3P 50kA 20 HDM163M203
996,800
Đặt mua
3P 50kA 25 HDM163M253
996,800
Đặt mua
3P 50kA 32 HDM163M323
996,800
Đặt mua
3P 50kA 40 HDM163M403
996,800
Đặt mua
3P 50kA 50 HDM163M503
996,800
Đặt mua
3P 50kA 63 HDM163M633
996,800
Đặt mua
3P 50kA 80 HDM1100M803
1,080,800
Đặt mua
3P 50kA 100 HDM1100M1003
1,080,800
Đặt mua
3P 50kA 125 HDM1225M1253
1,966,800
Đặt mua
3P 50kA 160 HDM1225M1603
1,966,800
Đặt mua
3P 50kA 180 HDM1225M1803
1,966,800
Đặt mua
3P 50kA 200 HDM1225M2003
1,966,800
Đặt mua
3P 50kA 225 HDM1225M2253
1,966,800
Đặt mua

Dòng cắt cao MCCB
(70kA - 85kA, 3P)

3P 70kA 250 HDM1400M2503
3,766,800
Đặt mua
3P 70kA 315 HDM1400M3153
3,766,800
Đặt mua
3P 70kA 350 HDM1400M3503
3,766,800
Đặt mua
3P 70kA 400 HDM1400M4003
3,766,800
Đặt mua
3P 70kA 500 HDM1630M5003
7,966,800
Đặt mua
3P 70kA 630 HDM1630M6303
7,966,800
Đặt mua
3P 70kA 700 HDM1800M7003
8,976,600
Đặt mua
3P 70kA 800 HDM1800M8003
8,976,600
Đặt mua
3P 85kA 1000 HDM11250M10003
18,866,800
Đặt mua
3P 85kA 1250 HDM11250M12503
19,296,800
Đặt mua

Dòng cắt cao MCCB
(50kA, 2P)

2P 50kA 10 HDM1100M102
776,800
Đặt mua
2P 50kA 16 HDM1100M162
776,800
Đặt mua
2P 50kA 20 HDM1100M202
776,800
Đặt mua
2P 50kA 25 HDM1100M252
776,800
Đặt mua
2P 50kA 32 HDM1100M322
776,800
Đặt mua
2P 50kA 40 HDM1100M402
776,800
Đặt mua
2P 50kA 50 HDM1100M502
776,800
Đặt mua
2P 50kA 63 HDM1100M632
776,800
Đặt mua
2P 50kA 80 HDM1100M802
828,800
Đặt mua
2P 50kA 100 HDM1100M1002
828,800
Đặt mua
2P 50kA 125 HDM1225M1252
1,010,800
Đặt mua
2P 50kA 160 HDM1225M1602
1,010,800
Đặt mua
2P 50kA 180 HDM1225M1802
1,010,800
Đặt mua
2P 50kA 200 HDM1225M2002
1,010,800
Đặt mua

Dòng cắt cao MCCB
(50kA - 70kA, 4P)

4P 50kA 10 HDM163M104
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 16 HDM163M164
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 20 HDM163M204
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 25 HDM163M254
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 32 HDM163M324
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 40 HDM163M404
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 50 HDM163M504
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 63 HDM163M634
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 80 HDM1100M804
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 100 HDM1100M1004
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 125 HDM1225M1254
1,266,800
Đặt mua
4P 50kA 160 HDM1225M1604
2,086,800
Đặt mua
4P 50kA 200 HDM1225M2004
2,086,800
Đặt mua
4P 50kA 225 HDM1225M2254
2,086,800
Đặt mua
4P 70kA 250 HDM1400M2504
5,208,800
Đặt mua
4P 70kA 315 HDM1400M3154
5,208,800
Đặt mua
4P 70kA 350 HDM1400M3504
5,208,800
Đặt mua
4P 70kA 400 HDM1400M4004
5,208,800
Đặt mua
4P 70kA 500 HDM1630M5004
8,966,800
Đặt mua
4P 70kA 630 HDM1630M6304
8,966,800
Đặt mua
4P 70kA 700 HDM1800M7004
9,686,800
Đặt mua
4P 70kA 800 HDM1800M8004
10,366,000
Đặt mua