Hỗ trợ trực tuyến
Dòng cắt cao MCCB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt dòng AC400V: 50kA, 70kA, 85kA

·    Số cực: 2P, 3P, 4P

·    Loại cố định từ: 10A => 1250A

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

MCCB 3P 125A 50kA

HDM3160F12533XX
1,596,000
Đặt mua
HDM3160F14033XX
1,520,000
Đặt mua
HDM3160F16033XX
1,764,000
Đặt mua

MCCB 3P 180A 50kA

HDM3250F18033XX
1,764,000
Đặt mua
HDM3250F20033XX
1,764,000
Đặt mua
HDM3250F22533XX
1,764,000
Đặt mua
HDM3250F25033XX
3,694,000
Đặt mua

MCCB 3P 700A 70kA

HDM3400N31533XX
3,694,000
Đặt mua
HDM3400N35033XX
3,694,000
Đặt mua
HDM3400N40033XX
4,686,000
Đặt mua
HDM3630N50033XX
4,686,000
Đặt mua
HDM3630N63033XX
4,686,000
Đặt mua
HDM3800F70033XX
9,537,000
Đặt mua
HDM3800F80033XX
9,537,000
Đặt mua

MCCB 3P 100A 50kA

HDM363F1033XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F1633XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F2033XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F2533XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F3233XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F4033XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F5033XX
1,050,000
Đặt mua
HDM363F6333XX
1,544,000
Đặt mua
HDM3100N8033XX
1,544,000
Đặt mua
HDM3100N10033XX
1,596,000
Đặt mua