Hỗ trợ trực tuyến
Dòng cắt tiêu chuẩn MCCB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

·    Ngắt dòng AC400V: 25kA, 35kA, 50kA

·    Số cực: 3P

·    Dòng định mức từ: 10A => 800A

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Dòng cắt tiêu chuẩn MCCB
(25kA, 3P)

3P 25kA 10 HDM163L103
636,800
Đặt mua
3P 25kA 16 HDM163L163
636,800
Đặt mua
3P 25kA 20 HDM163L203
636,800
Đặt mua
3P 25kA 25 HDM163L253
636,800
Đặt mua
3P 25kA 32 HDM163L323
646,800
Đặt mua
3P 25kA 40 HDM163L403
646,800
Đặt mua
3P 25kA 50 HDM163L503
646,800
Đặt mua
3P 25kA 63 HDM163L633
716,800
Đặt mua

Dòng cắt tiêu chuẩn MCCB
(35kA, 3P)

3P 35kA 80 HDM1100L803
766,800
Đặt mua
3P 35kA 100 HDM1100L1003
766,800
Đặt mua
3P 35kA 125 HDM1225L1253
1,346,800
Đặt mua
3P 35kA 160 HDM1225L1603
1,346,800
Đặt mua
3P 35kA 180 HDM1225L1803
1,346,800
Đặt mua
3P 35kA 200 HDM1225L2003
1,346,800
Đặt mua
3P 35kA 225 HDM1225L2253
1,346,800
Đặt mua

Dòng cắt tiêu chuẩn MCCB
(50kA, 3P)

3P 50kA 250 HDM1400L2503
2,236,800
Đặt mua
3P 50kA 315 HDM1400L3153
3,336,800
Đặt mua
3P 50kA 350 HDM1400L3503
3,336,800
Đặt mua
3P 50kA 400 HDM1400L4003
3,336,800
Đặt mua
3P 50kA 500 HDM1630L5003
6,886,800
Đặt mua
3P 50kA 630 HDM1630L6303
6,886,800
Đặt mua
3P 50kA 700 HDM1800L7003
7,766,800
Đặt mua
3P 50kA 800 HDM1800L8003
7,766,800
Đặt mua