Hỗ trợ trực tuyến
Dòng cắt tiêu chuẩn MCCB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

·    Ngắt dòng AC400V: 25kA, 35kA, 50kA

·    Số cực: 3P

·    Dòng định mức từ: 10A => 800A

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

MCCB 3P 100A 25kA

HDM3100S8033XX
844,000
Đặt mua
HDM3100S10033XX
844,000
Đặt mua

MCCB 3P 1000A 85kA

HDM31250N100033XX
22,601,000
Đặt mua
HDM31250N125033XX
23,704,000
Đặt mua

MCCB 3P 125A 35kA

HDM3160S12533XX
1,379,000
Đặt mua
HDM3160S14033XX
1,379,000
Đặt mua
HDM3160S16033XX
1,379,000
Đặt mua

MCCB 3P 180A 35kA

HDM3250S18033XX
1,599,000
Đặt mua
HDM3250S20033XX
1,599,000
Đặt mua
HDM3250S22533XX
1,599,000
Đặt mua
HDM3250S25033XX
1,599,000
Đặt mua

MCCB 3P 315A 50kA

HDM3400F31533XX
3,528,000
Đặt mua
HDM3400F35033XX
3,528,000
Đặt mua
HDM3400F40033XX
3,528,000
Đặt mua
HDM3630F50033XX
4,578,000
Đặt mua
HDM3630F63033XX
4,578,000
Đặt mua
HDM3800S70033XX
8,652,000
Đặt mua
HDM3800S80033XX
8,652,000
Đặt mua

MCCB 3P 10A 25kA

HDM363S1033XX
701,000
Đặt mua
HDM363S1633XX
701,000
Đặt mua
HDM363S2033XX
701,000
Đặt mua
HDM363S2533XX
701,000
Đặt mua
HDM363S3233XX
714,000
Đặt mua
HDM363S4033XX
714,000
Đặt mua
HDM363S5033XX
714,000
Đặt mua
HDM363S6333XX
790,000
Đặt mua