Hỗ trợ trực tuyến
ELCB chống rò

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt dòng ngắn mạch AC400V: 50kA

·    Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch và chống rò

·    Số cực: 3P, 4P

·    Dòng rò: 300mA

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng rò
(mA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Cầu dao tự động chống rò dạng khối ELCB
(3P, 50kA, 300mA)

3P 50kA 300mA 16 HDM1LE100M163T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 20 HDM1LE100M203T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 25 HDM1LE100M253T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 32 HDM1LE100M323T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 40 HDM1LE100M403T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 50 HDM1LE100M503T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 63 HDM1LE100M633T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 80 HDM1LE100M803T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 100 HDM1LE100M1003T
1,666,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 125 HDM1LE225M1253T
2,936,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 160 HDM1LE225M1603T
2,936,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 200 HDM1LE225M2003T
2,936,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 225 HDM1LE225M2253T
2,936,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 250 HDM1LE400M2503T
6,466,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 315 HDM1LE400M3153T
6,466,800
Đặt mua
3P 50kA 300mA 400 HDM1LE400M4003T
6,466,800
Đặt mua

Cầu dao tự động chống rò dạng khối ELCB
(4P, 50kA, 300mA)

4P 50kA 300mA 16 HDM1LE100M163TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 20 HDM1LE100M204TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 25 HDM1LE100M254TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 32 HDM1LE100M324TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 40 HDM1LE100M404TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 50 HDM1LE100M504TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 63 HDM1LE100M634TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 80 HDM1LE100M804TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 100 HDM1LE100M1004TA
2,666,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 125 HDM1LE225M1253TA
3,336,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 160 HDM1LE225M1604TA
3,336,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 200 HDM1LE225M2004TA
3,336,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 225 HDM1LE225M2254TA
3,336,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 250 HDM1LE400M2504TA
6,010,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 315 HDM1LE400M3154TA
6,010,800
Đặt mua
4P 50kA 300mA 400 HDM1LE400M4004TA
6,010,800
Đặt mua