Hỗ trợ trực tuyến
ELCB chống rò

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898, 60947-2

·    Ngắt dòng ngắn mạch AC400V: 50kA

·    Bảo vệ: quá tải, ngắn mạch và chống rò

·    Số cực: 3P, 4P

·    Dòng rò: 300mA

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng rò
(mA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

MCCB 1P 10A

HDM2100L0101
420,000
Đặt mua
HDM2100L0161
420,000
Đặt mua
HDM2100L0201
420,000
Đặt mua
HDM2100L0251
420,000
Đặt mua
HDM2100L0321
420,000
Đặt mua
HDM2100L0401
420,000
Đặt mua
HDM2100L0501
420,000
Đặt mua
HDM2100L0631
525,000
Đặt mua
HDM2100L0801
525,000
Đặt mua
HDM2100L1001
525,000
Đặt mua

MCCB 2P 80A

HDM2100L0102
682,000
Đặt mua
HDM2100L0162
682,000
Đặt mua
HDM2100L0202
682,000
Đặt mua
HDM2100L0252
682,000
Đặt mua
HDM2100L0322
682,000
Đặt mua
HDM2100L0402
682,000
Đặt mua
HDM2100L0502
682,000
Đặt mua
HDM2100L0632
788,000
Đặt mua
HDM2100L0802
788,000
Đặt mua
HDM2100L1002
788,000
Đặt mua