Hỗ trợ trực tuyến
Máy cắt không khí ACB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

·    Ngắt dòng tại AC400V: 80kA, 120kA

·    Trip Unit loại M, Bảo vệ L, S, I, Chạm đất

·    Phụ kiện: MX, XF, động cơ, tiếp điểm phụ

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

ACB 3P 630A 80kA Drawout

HDW320M063DHNN56M
60,864,000
Đặt mua
HDW320M064DHNN56M
67,305,000
Đặt mua
HDW320M083DHNN56M
61,914,000
Đặt mua
HDW320M084DHNN56M
68,355,000
Đặt mua
HDW320M103DHNN56M
62,964,000
Đặt mua
HDW320M104DHNN56M
69,405,000
Đặt mua
HDW320M123DHNN56M
64,014,000
Đặt mua
HDW320M124DHNN56M
70,455,000
Đặt mua
HDW320M163DHNN56M
65,064,000
Đặt mua
HDW320M164DHNN56M
72,555,000
Đặt mua
HDW320M203DHNN56M
71,364,000
Đặt mua
HDW320M204DHNN56M
83,055,000
Đặt mua
HDW320M253DHNN54M
81,864,000
Đặt mua
HDW320M323DHNN54M
99,714,000
Đặt mua
HDW332M254DHNN54M
94,605,000
Đặt mua
HDW332M324DHNN54M
108,255,000
Đặt mua
HDW340S403DHNN54M
211,014,000
Đặt mua
HDW340S404DHNN54M
231,105,000
Đặt mua
HDW363M504DHNN54M
275,256,000
Đặt mua
HDW363S503DHNN54M
234,114,000
Đặt mua
HDW363S633DHNN54M
274,014,000
Đặt mua

ACB 4P 4000A 85kA FIX

HDW320M063FHNN56M
46,164,000
Đặt mua
HDW320M064FHNN56M
52,464,000
Đặt mua
HDW320M083FHNN56M
48,264,000
Đặt mua
HDW320M084FHNN56M
54,564,000
Đặt mua
HDW320M103FHNN56M
50,364,000
Đặt mua
HDW320M104FHNN56M
57,714,000
Đặt mua
HDW320M123FHNN56M
51,414,000
Đặt mua
HDW320M124FHNN56M
61,914,000
Đặt mua
HDW320M163FHNN56M
53,514,000
Đặt mua
HDW320M164FHNN56M
62,964,000
Đặt mua
HDW320M203FHNN56M
59,814,000
Đặt mua
HDW320M204FHNN56M
69,264,000
Đặt mua
HDW320M254FHNN54M
80,814,000
Đặt mua
HDW320M324FHNN54M
98,664,000
Đặt mua
HDW332M253FHNN56M
68,214,000
Đặt mua
HDW332M323FHNN56M
80,814,000
Đặt mua
HDW340S403FHNN56M
169,014,000
Đặt mua
HDW340S404FHNN56M
211,014,000
Đặt mua