Hỗ trợ trực tuyến
Máy cắt không khí ACB

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

·    Ngắt dòng tại AC400V: 80kA, 120kA

·    Trip Unit loại M, Bảo vệ L, S, I, Chạm đất

·    Phụ kiện: MX, XF, động cơ, tiếp điểm phụ

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Máy cắt không khí ACB
(Loại FIX, 80kA, 3P-4P)

3P 80kA 630 HDW620063FHVV56M
41,966,800
Đặt mua
3P 80kA 800 HDW620083FHVV56M
43,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1000 HDW620103FHVV56M
45,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1250 HDW620123FHVV56M
46,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1600 HDW620163FHVV56M
48,966,800
Đặt mua
3P 80kA 2000 HDW620203FHVV56M
53,966,800
Đặt mua
3P 80kA 2500 HDW632253FHVV56M
61,966,800
Đặt mua
3P 80kA 3200 HDW632323FHVV56M
72,966,800
Đặt mua
4P 80kA 630 HDW620064FHVV56M
47,966,800
Đặt mua
4P 80kA 800 HDW620084FHVV56M
49,966,800
Đặt mua
4P 80kA 1000 HDW620104FHVV56M
51,966,800
Đặt mua
4P 80kA 1250 HDW620124FHVV56M
55,966,800
Đặt mua
4P 80kA 1600 HDW620164FHVV56M
56,966,800
Đặt mua
4P 80kA 2000 HDW620204FHVV56M
62,966,800
Đặt mua
4P 80kA 2500 HDW632254FHVV56M
72,966,800
Đặt mua
4P 80kA 3200 HDW632324FHVV56M
88,966,800
Đặt mua

Máy cắt không khí ACB
(Loại DRAW OUT, 80kA-120kA, 3P-4P)

3P 80kA 630 HDW620063DHVV56M
54,966,800
Đặt mua
3P 80kA 800 HDW620083DHVV56M
55,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1000 HDW620103DHVV56M
56,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1250 HDW620123DHVV56M
57,966,800
Đặt mua
3P 80kA 1600 HDW620163DHVV56M
58,966,800
Đặt mua
3P 80kA 2000 HDW620203DHVV56M
64,966,800
Đặt mua
3P 80kA 2500 HDW632253DHVV56M
73,966,800
Đặt mua
3P 80kA 3200 HDW632323DHVV56M
89,966,800
Đặt mua
3P 120kA 4000 HDW663403DHVV56M
206,666,800
Đặt mua
3P 120kA 5000 HDW663503DHVV56M
230,666,800
Đặt mua
3P 120kA 6300 HDW663633DHVV56M
266,666,800
Đặt mua
4P 80kA 630 HDW620064DHVV56M
61,066,800
Đặt mua
4P 80kA 800 HDW620084DHVV56M
62,066,800
Đặt mua
4P 80kA 1000 HDW620104DHVV56M
63,066,800
Đặt mua
4P 80kA 1250 HDW620124DHVV56M
64,066,800
Đặt mua
4P 80kA 1600 HDW620164DHVV56M
66,066,800
Đặt mua
4P 80kA 2000 HDW620204DHVV56M
75,666,800
Đặt mua
4P 80kA 2500 HDW632254DHVV56M
85,666,800
Đặt mua
4P 80kA 3200 HDW632324DHVV56M
98,666,800
Đặt mua
4P 120kA 4000 HDW663404DHVV56M
229,666,800
Đặt mua
4P 120kA 5000 HDW663504DHVV56M
249,666,800
Đặt mua