Hỗ trợ trực tuyến
MCCB chỉnh dòng

·    Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

·    Ngắt dòng AC415V: 50kA, 70kA

·    Dòng định mức từ (In): 16A => 630A

·    Số cực: 3P, 4P

·    Dòng cài đặt hiệu chỉnh từ (Ir): 0.8/0.9/1.0 In

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Cầu dao tự động dạng khối - có chỉnh định
(3P-4P, 50kA)

3P 50kA 16 HDM6S100M0163XXX3
1,778,800
Đặt mua
3P 50kA 25 HDM6S100M0253XXX3
1,778,800
Đặt mua
3P 50kA 40 HDM6S100M0403XXX3
1,778,800
Đặt mua
3P 50kA 63 HDM6S100M0633XXX3
1,778,800
Đặt mua
3P 50kA 100 HDM6S100M1003XXX3
1,778,800
Đặt mua
3P 50kA 125 HDM6S250M1253XXX3
1,972,800
Đặt mua
3P 50kA 160 HDM6S250M1603XXX3
1,972,800
Đặt mua
3P 50kA 200 HDM6S250M2003XXX3
1,972,800
Đặt mua
3P 50kA 250 HDM6S250M2503XXX3
1,972,800
Đặt mua
4P 50kA 16 HDM6S100M0164XXX3
2,212,800
Đặt mua
4P 50kA 25 HDM6S100M0254XXX3
2,212,800
Đặt mua
4P 50kA 40 HDM6S100M0404XXX3
2,212,800
Đặt mua
4P 50kA 63 HDM6S100M0634XXX3
2,212,800
Đặt mua
4P 50kA 100 HDM6S100M1004XXX3
2,212,800
Đặt mua
4P 50kA 125 HDM6S250M1254XXX3
2,660,800
Đặt mua
4P 50kA 160 HDM6S250M1604XXX3
2,660,800
Đặt mua
4P 50kA 200 HDM6S250M2004XXX3
3,556,800
Đặt mua
4P 50kA 250 HDM6S250M2504XXX3
3,556,800
Đặt mua

Cầu dao tự động dạng khối - có chỉnh định
(3P-4P, 70kA)

3P 70kA 400 HDM6S400M4003XXX3
5,156,800
Đặt mua
3P 70kA 500 HDM6S630M5003XXX3
7,352,800
Đặt mua
3P 70kA 630 HDM6S630M6303XXX3
7,352,800
Đặt mua
4P 70kA 400 HDM6S400M4004XXX3
6,556,800
Đặt mua
4P 70kA 500 HDM6S630M5004XXX3
9,556,800
Đặt mua
4P 70kA 630 HDM6S630M6304XXX3
9,556,800
Đặt mua