Hỗ trợ trực tuyến
Moto Protector, Relay, Timer

·    Motor Protector: IEC 60947-1, 2, 4-1

·    Relay nhiệt: tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

·    Timer

Hình ảnh Công suất
(kW)
Dòng điện
cài đặt (A)
Dòng điện
bảo vệ từ (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Motor Protector
(400/415 VAC, 3P, 0.06kW - 15kW)

0.25 0.63 - 1A 12 HDP6321
546,800
Đặt mua
0.37 1 - 1.6A 19.2 HDP6321P6
546,800
Đặt mua
0.75 1.6 - 2.5A 30 HDP6322P5
546,800
Đặt mua
1.5 2.5 - 4A 48 HDP6324
546,800
Đặt mua
2.2 4 - 6.3A 75.6 HDP6326P3
546,800
Đặt mua
4 6 - 10A 120 HDP63210
546,800
Đặt mua
5.5 9 - 14A 168 HDP63214
606,800
Đặt mua
7.5 13 - 18A 216 HDP63218
606,800
Đặt mua
11 17 - 23A 276 CDP63223
546,000
Đặt mua
11 20 - 25A 300 HDP63225
606,800
Đặt mua
15 24 - 32A 384 HDP63232
606,800
Đặt mua

Relay nhiệt bảo vệ động cơ, bảo vệ pha
Cấu tạo lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
(0.1A - 18A)

1.2 - 1.8A HDR6181P8
229,800
Đặt mua
1.8 - 2.5A HDR6182P5
229,800
Đặt mua
2.5 - 3.6A HDR6183P6
229,800
Đặt mua
3.5 - 4.8A HDR6184P8
229,800
Đặt mua
4.5 - 6.3A HDR6186P3
229,800
Đặt mua
5 - 7A HDR6187
229,800
Đặt mua
6.3 - 9A HDR6189
229,800
Đặt mua
9 - 12A HDR61812
229,800
Đặt mua
11 - 15A HDR61815
229,800
Đặt mua
14 - 18A HDR61818
229,800
Đặt mua

Relay nhiệt bảo vệ động cơ, bảo vệ pha
Cấu tạo lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
(6.3A - 32A)

6.3 - 9A HDR6329
319,800
Đặt mua
9 - 12A HDR63212
319,800
Đặt mua
12 - 18A HDR63218
319,800
Đặt mua
18 - 25A HDR63225
319,800
Đặt mua
23 - 32A HDR63232
319,800
Đặt mua

Relay nhiệt bảo vệ động cơ, bảo vệ pha
Cấu tạo lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
(18A - 95A)

18 - 25A HDR69525
529,800
Đặt mua
23 - 32A HDR69532
529,800
Đặt mua
30 - 40A HDR69540
529,800
Đặt mua
37 - 50A HDR69550
529,800
Đặt mua
48 - 65A HDR69565
529,800
Đặt mua
55 - 70A HDR69570
529,800
Đặt mua
63 - 80A HDR69580
529,800
Đặt mua
80 - 95A HDR69595
529,800
Đặt mua

Relay nhiệt bảo vệ động cơ, bảo vệ pha
Cấu tạo lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
(90A - 630A)

90-115A HDR6185115
1,136,000
Đặt mua
105 - 135A HDR6185135
1,136,000
Đặt mua
120 - 150A HDR6185150
1,136,000
Đặt mua
130 - 160A HDR6185160
1,986,000
Đặt mua
150 - 185A HDR6185185
1,986,000
Đặt mua
145 - 200A HDR6630200F
2,206,000
Đặt mua
180 - 250A HDR6630250F
2,206,000
Đặt mua
230 - 320A HDR6630320F
2,326,000
Đặt mua
350 - 480A HDR6630480F
2,999,800
Đặt mua
460 - 630A HDR6630630F
6,366,000
Đặt mua

Timer Power off delay 0.1S - 180S
Loại Breaking

HFT620
292,800
Đặt mua
HFT622
292,800
Đặt mua
HFT624
292,800
Đặt mua

Timer Power delay 0.1S - 180S
Loại Making

HFT630
292,800
Đặt mua
HFT632
292,800
Đặt mua
HFT634
292,800
Đặt mua