Hỗ trợ trực tuyến
Moto Protector, Relay, Timer

·    Motor Protector: IEC 60947-1, 2, 4-1

·    Relay nhiệt: tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

·    Timer

Hình ảnh Công suất
(kW)
Dòng điện
cài đặt (A)
Dòng điện
bảo vệ từ (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Relay nhiệt 0.63-1A

HDR3s251
239,000
Đặt mua
HDR3s254
239,000
Đặt mua
HDR3s256
239,000
Đặt mua
HDR3s258
239,000
Đặt mua
HDR3s2510
239,000
Đặt mua
HDR3s2513
239,000
Đặt mua
HDR3s2518
239,000
Đặt mua
HDR3s2525
239,000
Đặt mua
HDR3s3832
332,000
Đặt mua
HDR3s3840
332,000
Đặt mua
HDR3s9340
550,000
Đặt mua
HDR3s9350
550,000
Đặt mua
HDR3s9365
550,000
Đặt mua
HDR3s9370
550,000
Đặt mua
HDR3s9380
550,000
Đặt mua
HDR3s9393
550,000
Đặt mua
HDR3s251P6
239,000
Đặt mua
HDR3s252P5
239,000
Đặt mua

Relay nhiệt 290A-400A

HDR6630400F
3,465,000
Đặt mua

CB bảo vệ động cơ 0.1-0.16A

HDP63223
700,000
Đặt mua
HDP632P4
630,000
Đặt mua
HDP632P16
630,000
Đặt mua
HDP632P25
630,000
Đặt mua
HDP632P63
630,000
Đặt mua

Khởi động từ dạng hộp 1.5kW 2.5-4A

HDS395B50Q750
1,709,000
Đặt mua
HDS395B65Q765
1,930,000
Đặt mua
HDS318B09Q704M
629,000
Đặt mua
HDS318B09Q706M
629,000
Đặt mua
HDS318B09Q708M
629,000
Đặt mua
HDS318B12Q710M
629,000
Đặt mua
HDS318B18Q713M
629,000
Đặt mua
HDS318B25Q718M
755,000
Đặt mua
HDS338B25Q725M
855,000
Đặt mua
HDS338B32Q732M
1,516,000
Đặt mua
HDS395B40Q740M
1,599,000
Đặt mua
HDS318B09Q71P6M
629,000
Đặt mua
HDS318B09Q72P5M
629,000
Đặt mua

Ổ cắm relay Himel 3A-5A 24 V

HXJ9380
529,000
Đặt mua
HDZ9054LM
93,000
Đặt mua
HDZ8PPYF14A
44,000
Đặt mua

Motor Protector
(400/415 VAC, 3P, 0.06kW - 15kW)

0.25 0.63 - 1A 12 HDP6321
630,000
Đặt mua
1.5 2.5 - 4A 48 HDP6324
630,000
Đặt mua
4 6 - 10A 120 HDP63210
630,000
Đặt mua
5.5 9 - 14A 168 HDP63214
700,000
Đặt mua
7.5 13 - 18A 216 HDP63218
700,000
Đặt mua
11 20 - 25A 300 HDP63225
700,000
Đặt mua
15 24 - 32A 384 HDP63232
700,000
Đặt mua
0.37 1 - 1.6A 19.2 HDP6321P6
630,000
Đặt mua
0.75 1.6 - 2.5A 30 HDP6322P5
630,000
Đặt mua
2.2 4 - 6.3A 75.6 HDP6326P3
630,000
Đặt mua

Relay nhiệt bảo vệ động cơ, bảo vệ pha
Cấu tạo lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
(90A - 630A)

90-115A HDR6185115
1,310,000
Đặt mua
105 - 135A HDR6185135
1,310,000
Đặt mua
120 - 150A HDR6185150
1,310,000
Đặt mua
130 - 160A HDR6185160
2,294,000
Đặt mua
150 - 185A HDR6185185
2,294,000
Đặt mua
145 - 200A HDR6630200F
2,548,000
Đặt mua
180 - 250A HDR6630250F
2,548,000
Đặt mua
230 - 320A HDR6630320F
2,684,000
Đặt mua
350 - 480A HDR6630480F
3,465,000
Đặt mua
460 - 630A HDR6630630F
7,354,000
Đặt mua

Timer Power off delay 0.1S - 180S
Loại Breaking

HFT620
322,000
Đặt mua
HFT622
322,000
Đặt mua
HFT624
322,000
Đặt mua

Timer Power delay 0.1S - 180S
Loại Making

HFT630
322,000
Đặt mua
HFT632
322,000
Đặt mua
HFT634
322,000
Đặt mua