Hỗ trợ trực tuyến
Ổ cắm, Phích cắm điện công nghiệp

·    Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 60309-1-2

·    Điện áp: 230/400 VAC

·    Số cực: 3P, 4P, 5P

·    Bảo vệ theo cấp IP44 & IP67

Hình ảnh Số cực Điện áp
(V)
Dòng định
mức (A)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Phích cắm
(Cấp bảo vệ: IP44, 16A - 32A)

3P, 6H 230 16 HDPM316IP44
80,000
Đặt mua
3P, 6H 230 32 HDPM332IP44
140,000
Đặt mua
4P, 6H 415 16 HDPM416IP44
104,000
Đặt mua
4P, 6H 415 32 HDPM432IP44
152,000
Đặt mua
5P, 6H 415 16 HDPM516IP44
116,000
Đặt mua
5P, 6H 415 32 HDPM532IP44
176,000
Đặt mua

Phích cắm
(Cấp bảo vệ: IP67, 63A - 125A)

4P, 6H 415 63 HDPM463IP67
843,000
Đặt mua
5P, 6H 415 63 HDPM563IP67
867,000
Đặt mua
4P, 6H 415 125 HDPM4125IP67
1,898,000
Đặt mua
5P, 6H 415 125 HDPM5125IP67
2,141,000
Đặt mua

Ổ cắm cố định
(Cấp bảo vệ: IP44, 16A - 32A)

3P, 6H 230 16 HDSF316IP44
152,000
Đặt mua
3P, 6H 230 32 HDSF332IP44
201,000
Đặt mua
4P, 6H 415 16 HDSF416IP44
189,000
Đặt mua
4P, 6H 415 32 HDSF432IP44
225,000
Đặt mua
5P, 6H 415 16 HDSF516IP44
201,000
Đặt mua
5P, 6H 415 32 HDSF532IP44
237,000
Đặt mua

Ổ cắm cố định
(Cấp bảo vệ: IP67, 63A - 125A)

3P, 6H 230 63 HDSF363IP67
856,000
Đặt mua
4P, 6H 415 63 HDSF463IP67
890,000
Đặt mua
5P, 6H 415 63 HDSF563IP67
928,000
Đặt mua
3P, 6H 230 125 HDSF3125IP67
2,625,000
Đặt mua
4P, 6H 415 125 HDSF4125IP67
2,748,000
Đặt mua
5P, 6H 415 125 HDSF5125IP67
2,869,000
Đặt mua

Ổ cắm nối di động
(Cấp bảo vệ: IP44, 16A - 32A)

3P, 6H 230 16 HDSM316IP44
152,000
Đặt mua
3P, 6H 230 32 HDSM332IP44
164,000
Đặt mua
4P, 6H 415 16 HDSM416IP44
152,000
Đặt mua
4P, 6H 415 32 HDSM432IP44
189,000
Đặt mua
5P, 6H 415 16 HDSM516IP44
152,000
Đặt mua
5P, 6H 415 32 HDSM532IP44
261,000
Đặt mua

Ổ cắm nối di động
(Cấp bảo vệ: IP67, 63A - 125A)

3P, 6H 230 63 HDSM363IP67
952,000
Đặt mua
4P, 6H 415 63 HDSM463IP67
977,000
Đặt mua
5P, 6H 415 63 HDSM563IP67
989,000
Đặt mua
3P, 6H 230 125 HDSM3125IP67
2,020,000
Đặt mua
4P, 6H 415 125 HDSM4125IP67
2,263,000
Đặt mua
5P, 6H 415 125 HDSM5125IP67
2,382,000
Đặt mua

Ổ cắm nối di động
(Cấp bảo vệ: IP44, 16A, Nối 2, 3 ngã)

3P, 6H 230 16 HDPS316230
371,000
Đặt mua
3P, 6H 230 16 HDPS416230
441,000
Đặt mua