Hỗ trợ trực tuyến
Tủ Modul, chống sét

·    Tủ phân phối MCB: IEC 60439-1, 60670

·    Thiết bị chống sét: IEC 61643

Hình ảnh Số cực Dòng cắt
(kA)
Điện áp
(V)
Mã sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Đặt mua

Ruột cầu chì 100A

HRT1600ZS
95,000
Đặt mua
HRT1600100
79,000
Đặt mua
HRT1810382
6,300
Đặt mua
HRT1810384
6,000
Đặt mua
HRT1810386
6,300
Đặt mua
HRT1832ZXB
39,000
Đặt mua

Chống sét lan truyền 3P+N 120kA 385V

HDY3205
551,000
Đặt mua
HDY3401
331,000
Đặt mua
HDY3406
1,213,000
Đặt mua
HDY3806
2,261,000
Đặt mua
HDY31206
3,584,000
Đặt mua
HDY31606
5,513,000
Đặt mua

Tủ phân phối MCB

4 module 126x200x90 HDPZ50PR4IP30F
124,000
Đặt mua
6 module 162x200x90 HDPZ50PR6IP30F
191,000
Đặt mua
8 module 198x200x90 HDPZ50PR8IP30F
295,000
Đặt mua
12 module 270x200x90 HDPZ50PR12IP30F
367,000
Đặt mua
15 module 324x200x90 HDPZ50PR15IP30F
402,000
Đặt mua
18 module 378x216x90 HDPZ50PR18IP30F
586,000
Đặt mua
24 module 261x310x90 HDPZ50PR24IP30F
933,000
Đặt mua
36 module 261x441x90 HDPZ50PR36IP30F
1,247,000
Đặt mua